Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Clogs Company Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.04.2019. 

1. Rekisterinpitäjä
Clogs Company Oy
PL144
00381 HELSINKI
Puh: 040 0429664
Y-tunnus: 2107864-0
s-posti: eski(at)clogs.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Esa Valle

3. Rekisterin nimi
Puukenka.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on oma-aloitteisesti rekisteröitynyt Puukenka.fi verkkokaupan asiakkaaksi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Puukenka.fi verkkokaupan asiakastietojen ylläpitäminen, tilaustenkäsittely sekä asiakkaiden tilausten arkistointi. Rekisteriä käytetään myös tilausten toimitusten seurantaan. Tietoja ei käytetä profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Asiakastunnus
Etunimi
Sukunimi
Yritys / organisaatio
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Verkkoyhteyden IP-osoite
Tilaushistoria
Tilauksen käsittelyvaiheet
Toimituksen seurantatiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen rekisteröitymisen yhteydessä tai tehdessä ostoksia Puukenka.fi verkkokaupassa

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteröityneellä asiakkaalla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, tällöin pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1kk kuluessa).

Jatka